Posted on 05/23/22
View: 1562

7 วิธีพา Startup สู่ความสำเร็จ

7 วิธีพา Startup สู่ความสำเร็จ
.
1. เริ่มต้นด้วยการมีเป้าหมายที่ชัดเจน เส้นทางของการเป็นผู้ประกอบการนั้นจะต้องมาจาก Passion และการมีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่สตาร์ทอัพมักเจอกับสถานการณ์ที่เรียกว่า Make-or-Break Moment คือถ้าไม่ประสบผลสำเร็จ ก็ล้มเหลวไปเลย ดังนั้น ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายเหนือกว่าอุปสรรคที่ต้องเผชิญ
.
2. กล้าได้กล้าเสีย Steve Jobs เคยกล่าวไว้ว่า “คนที่บ้าพอที่จะคิดว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนโลกได้ คือคนที่สามารถเปลี่ยน โลกได้จริงๆ” ผู้ประกอบการควรเริ่มคิดให้แตกต่างและกล้าที่จะเสี่ยง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
.
3. ขับเคลื่อนนวัตกรรม นวัตกรรมเป็นรากฐานและเป็น Core Value ของผู้ประกอบการ ความเข้าใจลูกค้าและ Pain Point ของลูกค้าอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะนำไปสู่ไอเดียที่ตลาดต้องการจริงๆ และต้องมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
.
4. สร้างทีมที่สมดุล การจะให้ใครคนใดคนหนึ่ง แม้จะเป็นคนเก่งครบทุกทักษะมาสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วยตัวคนเดียวนั้นคงเป็นไปไม่ได้ บริษัทจำเป็นที่จะต้องสร้างทีมที่สมดุล ไม่เพียงหาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรเท่านั้น แต่ต้องหาคนที่มีพื้นฐานและทักษะที่หลากหลายเพื่อเข้ามาเสริมทีมด้วย
.
5. ระดมทุนอย่างระมัดระวัง เงินทุนเป็นสิ่งสำคัญของสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการบางรายชะลอการระดมทุนเพื่อรักษาความเป็นเจ้าของไว้ บางรายก็ระดมทุนจนเกินความจำเป็น บางรายก็ติดอยู่ในวังวนของการ ระดมทุน และวัดค่าความสำเร็จจากประเมินมูลค่า (Valuation) ซึ่งผู้ประกอบการที่ดีควรให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาของลูกค้าและอย่าสร้างธุรกิจเพียง เพื่อกำหนดมูลค่าในครั้งต่อไป
.
6. จงอดทน เส้นทางของผู้ประกอบการเหมือนรถไฟเหาะ มีทั้งขึ้นทั้งลงหลายรอบ มีทั้งโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ และล้มเหลว ดังนั้นในการทำธุรกิจระยะยาว ผู้ประกอบการจึงต้องมีความอดทน พร้อมรับมือและปรับตัวกับการ เปลี่ยนแปลง
.
7. การจัดการสิ่งต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องสร้างสมดุลท่ามกลางสิ่งต่างๆ ในเวลาเดียวกัน ต้องคำนึงถึงทั้งการดำเนินธุรกิจ ต้องคิดเชิงกลยุทธ์ ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ต้องรักษาความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

ข้อมูลอ้างอิง  : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆ

20 นิสัยเล็กน้อย เปลี่ยนคุณให้สำเร็จตลอดชีวิตได้

วิธีง่ายๆที่ไม่คิกว่าเปลี่ยนเเล้ว...

เทคนิคลดต้นทุนธุรกิจให้อยู่รอดแม้เกิดวิกฤต

หากธุรกิจของผู้ประกอบการมี........

รู้จักกับ “ริเน็น” ปรัชญาธุรกิจญี่ปุ่น ที่ทำให้กิจการยั่งยืนเกิน 100 ปี

ในจำนวนบริษัทอายุเกินร้อยปี 5,586.......

5 ทริค สะกิดความคิดสร้างสรรค์

เราจะคิดงานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ......

ดูบทความอื่นๆ