fbpx

ข่าวสารธนาคาร (ธพว.)

ก.อุตสาหกรรม มอบหมาย ธพว. พักชำระหนี้เงินต้นกองทุนประชารัฐ นาน 12 เดือน

3 ขั้นตอน แจ้งความประสงค์เข้าร่วม "มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น" โครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

ธพว. ทุ่มหมื่นล้านเติมทุนหนุนเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวฝ่าวิกฤตโควิด-19 ออก “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash” ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ธพว. (SME D Bank) ออก “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash” ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงิน 10,000 ล้านบาท ช่วยเหลือ SMEs ธุรกิจท่องเที่ยว

3 ขั้นตอน แจ้งความประสงค์เข้าร่วม “มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น” โครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

3 ขั้นตอน แจ้งความประสงค์เข้าร่วม "มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น" โครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

SME D Bank ฉลองก้าวสู่ปีที่ 18 ร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี

SME D Bank ฉลองก้าวสู่ปีที่ 18 ร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยา...

Go to Top