บทความ การบัญชีและการเงิน

3 ประเด็นที่ผู้ประกอบการต้องรู้ ให้ธนาคารพิจารณาสินเชื่อจากแผนธุรกิจ

เมษายน 30th, 2020|การบัญชีและการเงิืน - บทความ|

3 ประเด็นที่ผู้ประกอบการต้องรู้ ให้ธนาคารพิจารณาสินเชื่อจากแผนธุรกิจ

5 เรื่องน่ารู้ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน”

มกราคม 15th, 2020|การเข้าถึงแหล่งทุน - บทความ|

1.วงเงินโครงการ 3,000 ล้านบาท - วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย -ดอกเบี้ย 1% ตลอดอายุสัญญา

ชี้พิกัดเปิดรับคำขอกู้ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน”

มกราคม 15th, 2020|การเข้าถึงแหล่งทุน - บทความ|

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทร : 02-202-3000

เช็คลิสต์ เอกสาร ก่อนขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ SME โตไว ไทยยังยืน

มกราคม 15th, 2020|การเข้าถึงแหล่งทุน - บทความ|

ใบคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว

เรื่องควรรู้ “สินเชื่อเพื่อยกระดับ เศรษฐกิจชุมชน” Local Economy Loan

มกราคม 15th, 2020|การเข้าถึงแหล่งทุน - บทความ|

1.สำหรับบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.417% ต่อเดือน (3 ปีแรก)