บทความ การเข้าถึงแหล่งทุน

5 เรื่องน่ารู้ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน”

มกราคม 15th, 2020|การเข้าถึงแหล่งทุน - บทความ|

1.วงเงินโครงการ 3,000 ล้านบาท - วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย -ดอกเบี้ย 1% ตลอดอายุสัญญา

ชี้พิกัดเปิดรับคำขอกู้ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน”

มกราคม 15th, 2020|การเข้าถึงแหล่งทุน - บทความ|

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทร : 02-202-3000

เช็คลิสต์ เอกสาร ก่อนขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ SME โตไว ไทยยังยืน

มกราคม 15th, 2020|การเข้าถึงแหล่งทุน - บทความ|

ใบคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว