ข่าวอบรมสัมมนา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร”

ตุลาคม 27th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวอบรมสัมนา|

เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ยกระดับมาตรฐานเพื่อผู้บริโภค