พ่อกำนันไรซ์เบอร์รี่ ห๊อมหอม นุ๊มนุ่มม ทานแล้วติดใจ

☞สาย Healthy ห้ามพลาด☜ หยุดยาวๆ แบบนี้ มาสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอรรี่ & ข้าวสังข์หยด ตราพ่อกำนัน