สร้างข้อแก้ตัวล่วงหน้า อาการที่คนทำงานควรระวัง

เคยไหมที่งานใกล้จะถึงเส้นตายเข้ามาเรื่อย ๆ จนบางครั้งก่อให้เกิดความตื่นตระหนกว่า