“ภูมิสุข เมืองพล” ศูนย์รวมของฝากบนถนนมิตรภาพบนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร

ยกระดับอาหารพื้นบ้าน ต่อยอดภูมิปัญญา สู่สินค้าทำเงิน