“มาดามชวนชม” จาก OEM สู่แบรนด์เครื่องสำอางเงินล้าน

กุญแจความสำเร็จของ "มาดามชวนชม" คือ การพัฒนาไม่หยุดนิ่ง